Phòng ngủ: 4 Pháp lý: Sổ hồng lâu dài
Loại căn hộ: Phòng wc: 4
Tầng: 3.5 Vị trí:

Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Hướng ban công: ĐN, ĐB, TN, TB
Trạng thái:Suất ngoại giao
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 4
Pháp lý: Sổ hồng lâu dài
Loại căn hộ:
Phòng wc: 4
Tầng: 3.5
Vị trí:

Thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội

Hướng ban công: ĐN, ĐB, TN, TB
Trạng thái:Suất ngoại giao