Phòng ngủ: 4, 5 Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài
Loại căn hộ: , Phòng wc: 4
Tầng: 4 Vị trí:

khu đô thị Dương Nội

Hướng ban công: ĐN, ĐB, TN, TB
Trạng thái:Chính sách hấp dẫn
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Phòng ngủ: 4, 5
Pháp lý: Sổ đỏ lâu dài
Loại căn hộ: ,
Phòng wc: 4
Tầng: 4
Vị trí:

khu đô thị Dương Nội

Hướng ban công: ĐN, ĐB, TN, TB
Trạng thái:Chính sách hấp dẫn